hu
 
Szombat, 2022. Augusztus 13.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2016/8. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípiumban a sportbázisok, rekreációs és szórakoztató tevékenységek irányításával kapcsolatos közhasznú szolgáltatások közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról

2016.01.22 2016


2016/8. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy municípiumban a sportbázisok, rekreációs és szórakoztató tevékenységek irányításával kapcsolatos közhasznú szolgáltatások közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság 2015/69 141. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a közhasznú szolgáltatásokat szabályzó,  utólagosan módosított és kiegészített 2006/51-es számú törvény rendelkezéseit;
A helyi érdekű köz- és magánvagyon kezelésére irányuló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2002/71-es számú kormányrendelet 12. cikkének (2) bekezdése a) betűjében, 13. cikkének (2) bekezdése a) betűjében és 7. cikkében foglalt előírások alapján;
Figyelembe véve a helyi érdekű köz- és magánvagyon kezelésére irányuló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló  2002/71-es számú kormányrendelet végrehajtásának keretszabályzatát jóváhagyó 2004/955. számú kormányhatározat rendelkezéseit;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípiumnak az URBAN – LOCATO Kft.-vel alkotott, a SEPSI REKREATÍV részvénytársaság létesítésére irányuló társulásban való részvételének jóváhagyásáról szóló 2015/273. számú tanácsi határozatot;
Figyelembe véve a SEPSI REKREATÍV Rt. alapító okiratát;
Figyelembe véve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkében foglalt eljárás alkalmazását;
Figyelembe véve a helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése d) betűjében és (6) bekezdésének 6. pontjában foglalt előírásokat;
A helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikke (3) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:1. cikk
– A testület jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípiumban a sportbázisok, rekreációs és szórakoztató tevékenységek irányításával kapcsolatos tenderfüzetet és működési szabályzatot, amelyek jelen határozat elválaszthatatlan 1. és 2. számú mellékletét képezik.
2. cikk
– A testület jóváhagyja a köz- és magánvagyon kezelésére irányuló közszolgálatok – Sepsiszentgyörgy municípiumban a sportbázisok, rekreációs és szórakoztató tevékenységek irányításával kapcsolatos közszolgáltatások közvetlen tárgyalás útján való átruházását a SEPSI REKREATÍV részvénytársaság részére, amelynek székhelye: Sepsiszentgyörgy, Oltmező u. 7. Kovászna megye, cégjegyzékszáma: J14/251/2015, CUI 35244130.
2. cikk
– A testület jóváhagyja a közszolgáltatási megbízásról szóló szerződést, amely jelen határozat elválaszthatatlan 3. számú mellékletét képezi.
4. cikk
– A testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási megbízásról szóló szerződés aláírására.
4. cikk
– Jelen határozat végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság, illetve a Sepsi Rekreatív Rt. igazgatótanácsa.


Sepsiszentgyörgy, 2016. január. 22.

 

 

ÜLÉSELNÖK

Csatlós László

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző