hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2016/4. számú HATÁROZAT az Öko Sepsi Közösségi Fejlesztési Egyesület tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt. között létrejött, a köztisztasági szolgáltatás irányításának átruházásáról szóló 2009/4. számú szerződés módosításáról és kiegészítéséről

2016.01.08 2016

2016/4. számú HATÁROZAT

az Öko Sepsi Közösségi Fejlesztési Egyesület tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt. között létrejött, a köztisztasági szolgáltatás irányításának átruházásáról szóló 2009/4. számú szerződés módosításáról és kiegészítéséről

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Lakásgazdálkodási, kapcsolattartási, ellenőrző és köztemető fenntartó iroda 2015/62 627. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt. vezérigazgatójának 2015. 10. 14-én keltezett 58 026. számú átiratát;
Tekintetbe véve a Közszolgáltatásokat Felügyelő Országos Ügynökség (ANRSC) a településeknek nyújtott köztisztasági szolgáltatás keretszabályairól szóló 2015/82. számú rendeletét;
Tekintetbe véve az ÖKO SEPSI Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. regionális szolgáltató között létrejött, utólagosan kiegészített és módosított 2009/4. számú, a köztisztasági szolgáltatás irányítását átruházó szerződés előírásait;
Figyelembe véve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkének rendelkezéseit;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése c) betűjében és (6) bekezdésének 14. pontjában foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:


1. cikk
– A települések köztisztasági szolgáltatásának keretszabályzatáról szóló 2015/82. számú rendelet alapján a testület jóváhagyja a köztisztasági szolgáltatások aktualizált szabályzatát, az 1. számú mellékletet, amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk
– A testület jóváhagyja a településeknek nyújtott köztisztasági szolgáltatások díjának módosítását az 2. számú melléklet szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
3. cikk
– A testület jóváhagyja az ÖKO SEPSI Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás mint megbízó és a regionális tisztasági szolgáltató, a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. között létrejött 2009/4. számú, a Sepsiszentgyörgy municípiumban a köztisztasági szolgáltatás irányítását átruházó szerződés módosítását a jelen határozat szerves részét képező 3. számú mellékletben szereplő feltételekkel.
4. cikk
– A 2009/4. számú, az irányítási hatáskört átruházó szerződés módosításának a 2015/15. számú kiegészítő okirat szerinti jóváhagyására megbízást kap Antal Árpád-András polgármester úr mint Sepsiszentgyörgy municípium képviselője a társulás közgyűlésében.
5. cikk
– Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság, a Közpénzügy Igazgatóság, valamint a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. igazgatótanácsa.


Sepsiszentgyörgy, 2016. január. 8.

 

 

ÜLÉSELNÖK

Csatlós László

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző