hu
 
Hétfő, 2022. Augusztus 08.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2015/364. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium zászlótervének jóváhagyásáról

2015.12.29 2015


2015/364. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium zászlótervének jóváhagyásáról

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében,
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Helyi Közigazgatási Iroda 2015/62 330. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa szakbizottságainak – a terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság, az egészségügyi, szociális és vallásügyi szakbizottság, a kultúra-, tudomány- és tanügyi szakbizottság, a helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság, az ifjúsági és sport szakbizottság – kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a területi-közigazgatási egységek saját zászlójának kitűzéséről és használatáról szóló 2015/141. számú törvényt;
Alkalmazva a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkében foglalt eljárásokat;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (1) és (9) bekezdésében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikk (1) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:

1. cikk – A testület jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium zászlótervét, amelyet a jelen határozat szerves részét képező melléklet tartalmaz.
2. cikk
– Jelen határozatot a területi-közigazgatási egységek saját zászlójának kitűzéséről és használatáról szóló 2015/141. számú törvény 3. cikkének (2) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően egy írásbeli indoklással együtt a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium részére kell továbbítani.
3. cikk
– Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy polgármestere.Sepsiszentgyörgy, 2015. december 29.

 

 

ÜLÉSELNÖK
Bote Corina

    ELLENJEGYZI   
a jegyző nevében
  Fülöp-Fuer Zelinda

 Zászlóterv leírás