hu
 
Hétfő, 2023. Szeptember 25.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2015/360. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, Építők útja ipari körzet című övezeti városrendezési terv dokumentációjának jóváhagyásáról

2015.12.29 2015

2015/360. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy municípium, Építők útja ipari körzet című övezeti városrendezési terv dokumentációjának jóváhagyásáról

 Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve a városi főépítész 2015/62 598. számú szakjelentését;
Figyelembe véve az Építők útja 2. szám alatti székhelyű ZAMBELLI METAL Kft. 2015/52 571. szám alatt iktatott kérelmét;
Tekintetbe véve Kovászna Megye Tanácsa keretében működő Terület- és városrendezési szakbizottság 2015/3. számú véleményezését;
Tekintetbe véve a 2015/30 253. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését az övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó,  utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban;
Tekintettel a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkében foglalt eljárások alkalmazására;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c) betűjében és (5) bekezdésének c) betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e) betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:


1. cikk – A testület jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium, Építők útja ipari körzet című övezeti városrendezési terv dokumentációját a következő, a természetben Sepsiszentgyörgy municípium területén, az Építők útja 2. szám alatt található, a Sepsiszentgyörgy 30427. számú telekkönyvben a 1573/3/2/2, 1572/2/1, 1588/2/2/1/1, 1589/2/1 helyrajzi számon nyilvántartott 5000 négyzetméter kiterjedésű, valamint a Sepsiszentgyörgy 30431. számú telekkönyvben a 1588/2/2/1/2/1, 1589/2/2/2, 2897/1590/1 helyrajzi számon nyilvántartott 5600 négyzetméter kiterjedésű telkekre vonatkozóan, a 2012/43. számú, DOMAHIDI ILDIKÓ egyéni építésziroda által kidolgozott terv alapján, amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építésügyi (építési és bontási engedélyezés) osztály.Sepsiszentgyörgy, 2015. december 29. 

 

 

ÜLÉSELNÖK
Bote Corina

ELLENJEGYZI   
a jegyző nevében
  Fülöp-Fuer Zelinda