hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2015/355. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípium és a közigazgatásilag hozzá tartozó Kilyén és Szotyor falvak belterületén található elhanyagolt épületek és beltelkek felüladózására vonatkozó szabályzat jóváhagyására

2015.12.29 2015

2015/355. számú HATÁROZAT

a Sepsiszentgyörgy municípium és a közigazgatásilag hozzá tartozó Kilyén és Szotyor falvak belterületén található elhanyagolt épületek és beltelkek felüladózására vonatkozó szabályzat jóváhagyására

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében,
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városrendezési Igazgatóság 2015. november 13-i 66 090. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, a területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, valamint a helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es törvényt;
Tekintetbe véve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseket;
A helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése c) betűjében és (5) bekezdésének c) betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikke (2) bekezdésének c) betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:


1. cikk
– A testület jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium és a közigazgatásilag hozzá tartozó Kilyén és Szotyor falvak belterületén található elhanyagolt épületek és beltelkek felüladózására vonatkozó szabályzatot, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2. cikk – Jelen határozatban foglaltak végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága, a Városrendezési Igazgatóság, valamint a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.Sepsiszentgyörgy, 2015. december 29.

 

 

ÜLÉSELNÖK
Bote Corina

ELLENJEGYZI   
a jegyző nevében
  Fülöp-Fuer Zelinda