hu
 
Kedd, 2022. Július 05.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/194. számú HATÁROZAT a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatának jóváhagyásáról

2017.06.14 2017

2017/194. számú HATÁROZAT
a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatának jóváhagyásárólSepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a rendkívüli ülésen:
Figyelembe véve az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2017/12674. sz. Szakvéleményét;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a 2017/169-es tanácshatározattal jóváhagyott, a sepsiszentgyörgyi Ipari Parkhoz tartozó ingatlanok a SEPSIIPAR Kft. kezelésébe való átutalásáról szóló 2016.09.06/52.524-es ügykezelési szerződés módosítását;
Figyelembe véve a SEPSIIPAR Kft. Ügyvezető Igazgatójának Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalánál 21.02.2018/10409. sz. alatt bejegyzett megkeresését;
Az utólagosan módosított és kiegészített, az ipari parkok létesítéséről és működéséről szóló 2013/186. sz. Törvény előírásainak megfelelően;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikk. (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése b, c betűjében és (4) bekezdésének a és b betüjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. CIKK. – Jóváhagyja a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát, mely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. – Jelen határozat érvénybe lépésekor, az utólagosan módosított és kiegészített 2016/209-es számú, a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat érvényét veszti.
3. CIKK. – A jelen határozat végrehajtásával SEPSIIPAR Kft. ügyvezetőjét bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2017. június 14.

     

ÜLÉSELNÖK

 Magyarosi Imola-Piroska

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző

Melléklet