hu
 
Kedd, 2022. Július 05.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/205. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi „Patak utca” területrendezési tervének jóváhagyásáról

2017.06.29 2017

2017/205. számú HATÁROZAT
a sepsiszentgyörgyi „Patak utca” területrendezési tervének jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2017.04.04/18715. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2016.11.04./65736. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a sepsiszentgyörgyi „Patak utca” című területrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2017.02.27/18. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk
. - Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi „Patak utca” területrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 23439. számú telekkönyvben a 715/3/2/1. helyrajzi számon; 23449 számú telekkönyvben a 715/3/2/2/2/2/1. helyrajzi számon; 33870. számú telekkönyvben a 715/3/2/2/2/2/2/1. helyrajzi számon 3900 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2015/1465 számú Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi „V & K” Kft. állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építés és Bontási Engedélyezési Részleg, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2017. június 29.

ÜLÉSELNÖK

 Magyarosi Imola-Piroska

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző