hu
 
Kedd, 2022. Július 05.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/206. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi Ferencváros - Toroczkai Wigand Ede utca, “Csíki negyed kertváros Övezeti Városrendezési Terv részleges módosítása” című terv jóváhagyásáról

2017.06.29 2017

2017/206. számú HATÁROZAT
a sepsiszentgyörgyi Ferencváros - Toroczkai Wigand Ede utca, “Csíki negyed kertváros Övezeti Városrendezési Terv részleges módosítása” című terv jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2017.03.24/16067. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2016.11.04./65693. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a sepsiszentgyörgyi Ferencváros - Toroczkai Wigand Ede utca, “Csíki negyed kertváros Övezeti Városrendezési Terv részleges módosítása” című övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2017.02.23/11. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;a következő határozatot hozza:


1. cikk. - Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi Ferencváros - Toroczkai Wigand Ede utca, “Csíki negyed kertváros Övezeti Városrendezési Terv részleges módosítása” című övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 38473. számú telekkönyvben a 38473. kataszteri számon; 38474 számú telekkönyvben a 38474. kataszteri számon; 38475. számú telekkönyvben a 38475. kataszteri számon; 38476. számú telekkönyvben a 38476. kataszteri számon; 38477. számú telekkönyvben a 38477. kataszteri számon nyilvántartott; 23887. számú telekkönyvben a 23887. kataszteri számon; 25939. számú telekkönyvben a 25939. kataszteri számon; 38549. számú telekkönyvben a 38549. kataszteri számon; 37883. számú telekkönyvben a 37883. kataszteri számon; 36038. számú telekkönyvben a 36038. kataszteri számon; 36042. számú telekkönyvben a 36042. kataszteri számon; 39053. számú telekkönyvben a 2558/2. kataszteri számon; 28961. számú telekkönyvben a 2563/2. kataszteri számon 14.614 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2015/1468, 2019/1/1468. számú Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi „V & K” Kft. állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk. – A városrendezési terv dokumentációja az elfogadástól számított 10 évig érvényes.
3. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építés és Bontási Engedélyezési Részleg, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2017. június 29.

 

ÜLÉSELNÖK

Magyarosi Imola-Piroska

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző