hu
 
Kedd, 2022. Július 05.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/248. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi oltmezői ipari és szolgáltatási park övezeti és rendezési terv módosításának jóváhagyásáról

2017.08.10 2017

2017/248. számú HATÁROZAT
a sepsiszentgyörgyi oltmezői ipari és szolgáltatási park övezeti és rendezési terv módosításának jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2017/33851. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2017.06.08/31696. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a a sepsiszentgyörgyi oltmezői ipari és szolgáltatási park övezeti és rendezési terv módosítását illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2017/20. számú kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;a következő határozatot hozza:

 


1. cikk. - Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi oltmezői ipari és szolgáltatási park övezeti és rendezési terv módosítását, Sepsiszentgyörgy municípium 37426. számú telekkönyvben, a 37426. helyrajzi számon nyilvántartott 1781 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2016/573. számú Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi Florea Stela egyéni építésziroda állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építés és Bontási Engedélyezési Részleg, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2017. augusztus 10.          ÜLÉSELNÖK                        ELLENJEGYZI
            Toth-Birtan Csaba              Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                      Jegyző