hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/213. számú HATÁROZAT Az ÖKO SEPSI Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. között létrejött 2009/4. számú, a köztisztasági szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról és kiegészítéséről

2014.08.05 2014

2014/213. számú HATÁROZAT

Az ÖKO SEPSI Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. között létrejött 2009/4. számú, a köztisztasági szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról és kiegészítéséről

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében,
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Lakásgazdálkodási, Kapcsolattartási, Ellenőrző és Köztemető-fenntartási Iroda 201/35 104. szám alatt iktatott szakjelentését;
Tekintetbe véve a Tega Rt. vezérigazgatójának Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a 201/35 102. szám alatt iktatott beszámolóját;
Tekintetbe véve a 2006/101. számú, a helységek köztisztasági szolgáltatásairól szóló, utólag módosított és kiegészített törvény 6. cikkének (1) bekezdés h) betűjében foglalt rendelkezéseket;
Tekintetbe véve az ÖKO SEPSI Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. között létrejött 2009/4. számú, a köztisztasági szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés előírásait;
Alkalmazva a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikk (13) bekezdésében foglalt eljárásokat;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdésének d) betűjében és a (6) bekezdés a) betűjének 14. pontjában foglalt előírásoknak megfelelően;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikk (3) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt előírásoknak megfelelőena következő határozatot hozza:1. cikk – A testület jóváhagyja az ÖKO SEPSI Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás mint megbízó és a regionális tisztasági szolgáltató, a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. között létrejött 2009/4. számú, a köztisztasági szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés módosítását és kiegészítését a jelen határozat szerves részét képező 2014/3. számú mellékletben szereplő feltételekkel.
2. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság, a Közpénzügy Igazgatóság, valamint a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. Vezetőtanácsa.


Sepsiszentgyörgy, 2014. augusztus 5.

 

 

ÜLÉSELNÖK
Debreczeni László

ELLENJEGYZI   
Kulcsár Tünde-Ildikó
jegyző

                 

Melléklet