hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Meghívó soros tanácsülésre - 2022. március 31.

2022/463. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívását 2022. március 31-én 14 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirendtervezettel:

1. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról a Hetednapi Adventista Egyház Dél-Erdélyi Egyházterület számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Hóvirág utca 10 szám alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Romulus Cioflec utca 2-es szám, 4-es tömbház, A lépcsőház, 10-es szám alatti lakás megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Váradi József utca 90A szám, 2-es tömbház, C lépcsőház, 8-as szám alatti lakás megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi Romulus Cioflec utca 3-as szám, B lépcsőház, 5-ös szám alatti lakás megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
6. - HATÁROZATTERVEZET egy Kovászna megyei, cófalvi ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
7. - HATÁROZATTERVEZET Nemes Tibor orvossal megkötött 2005/575-ös számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, nem lakáscélú ingatlanok bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5-ös szám, 2-es tömbház, A lépcsőház, 2-es lakrész alatti ingatlan közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Szabó Sándor részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi Rövid sétány 1-es szám, 10-es tömbház, B lépcsőház, 2. emelet, 11-es lakrész alatti ingatlan közvetlen módon való értékesítésének jóváhagyásáról Țurcanu Maria bérlő részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET garázscélú építmények alatti területek jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
12. - HATÁROZATTERVEZET a Urban-Locato Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
13. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített 2019/91-es számú tanácshatározattal jóváhagyott a közszállítási útvonal közúthálózati infrastruktúrájának kialakítása, járdák és kerékpárutak létesítése című fejlesztési terv költségbecslésének aktualizálásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
14. - HATÁROZATTERVEZET a Farm utca, a Diófa és József Attila utcák közötti szakaszának Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonába való telekkönyvezésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: II., V.
15. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, szépmezői terület megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II., V.
16. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, Borvíz utca környéki terület megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II., V.
17. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, DN13E, Belterület bővítés szolgáltatói, raktározási és kisipari övezettel elnevezésű övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2022.03.10/1-es számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II., V.
18. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, Cigaretta utca 44 szám alatti Egészségügyi létesítmény építése című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2022.03.21/2-es számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II., V.
19. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, Gyárfás Jenő utcai Lakóövezet és szolgáltatások övezeti városrendezési terv módosítása elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II., V.
20. - HATÁROZATTERVEZET egy Gyárfás Győző utcai terület ingyenes odaítélésének jóváhagyásáról Molnár Noémi részére, az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, a fiataloknak nyújtott támogatásról személyi tulajdonú lakás építésére vonatkozó 2003/15. számú törvény alapján.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
21. - HATÁROZATTERVEZET a sportpályázatok közpénzekből való vissza nem térítendő támogatásának jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium költségvetéséből a 2022-es évre.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
22. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub sporttevékenységeinek finanszírozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
23. - HATÁROZATTERVEZET egy, a Szociális Központban levő lakás rendeltetésének megváltoztatása, valamint az utólag módosított és kiegészített, a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság átszervezésére vonatkozó 2019/377-es számú tanácshatározat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
25. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. március 25.

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ