hu
 
Hétfő, 2023. Szeptember 25.

Meghívó soros tanácsülésre - 2022. május 26.

2022/711. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének soros ülésére való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének soros ülésére való összehívását 2022. május 26-án 14 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirendtervezettel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2021. évi összesített költségvetésének módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról a Sepsiszentgyörgyi 1. számú Római Katólikus Plébánia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET egy elvi megállapodás jóváhagyásáról, bizonyos kedvezmények nyújtásáról az ipari parkok létesítésére és működésére vonatkozó 2013/186-os törvény alapján, a BAUMEISTER Kft. számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
4. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsi Út-Építő Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a Multi-Trans Rt. tőkeleszállításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
6. - HATÁROZATTERVEZET az Urban-Locato Kft. 2022. évi bevételeinek és kiadásainak módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
7. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2022/63-as számú tanácshatározat módosításáról, a 2022-es évre.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
8. - HATÁROZATTERVEZET a 2022/60-as számú tanácshatározattal jóváhagyott sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
9. - HATÁROZATTERVEZET Bolcu Alexandru-Dan orvossal megkötött 2005/EC 579-es számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
10. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgyi IV. számú Római Katolikus Plébániával megkötött 2017.04.25/23.347-es számú bérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy, Arany János utca 12. szám alatti terület jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, Vojkán utcai terület megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II., V.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, Kökényes utcai terület zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való eladásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5-ös szám, 7-es tömbház, B lépcsőház, 1-es lakrész közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Gyenge István részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
15. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy municípiumi, Május 1 utca 30. szám alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
16. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy municípiumi, Bartalis Ferenc utca 6. szám alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
17. - HATÁROZATTERVEZET garázscélú építmények alatti területek jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
18. - HATÁROZATTERVEZET épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából kötött koncessziós szerződések meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában levő bizonyos ingatlanok átutalásának jóváhagyásáról a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság kezelésébe szükséglakások kialakítása céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
20. - HATÁROZATTERVEZET a Szociális Támogatási Igazgatóság Szociális Központjában levő két lakás rendeltetésének megváltoztatásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvilágítási rendszerének hatékonyabbá tétele - 2-es csomag - a világítás duplázása és hosszabbítása által az Oltmező utcában elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
22. - HATÁROZATTERVEZET a Strand, Dél-Szemerja, Aréna, és Nyugat-Borvíz övezetekbe tartozó utcák közvilágításának felújítása elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
23. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium területén az új építmények és engedélyezett létesítmények esetében szükséges minimális számú parkolóhelyek biztosítására vonatkozó szabályok jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
24. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy területén a vegyes és lakófunkciójú épületek esetében érvényes beépítési százalék jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium külterületén található mezőgazdasági létesítmények melléképületeinek engedélyeztetési feltételeiről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
26. - HATÁROZATTERVEZET egy speciális felhatalmazás jóváhagyására Sepsiszentgyörgy municípium törvényes képviselőjének a Kovászna Megyei Gazdasági és Területfejlesztési Egyesület (ADETCOV) közgyűlésébe.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
27. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
28. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. május 20.

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ