hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Meghívó soros tanácsülésre - 2022. január 27.

2022/46. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy Municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívását 2022. január 27-én 14 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2022. évi összesített költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., III., IV., V., VI.
2. - HATÁROZATTERVEZET a Helyi Rendőrség Közigazgatás foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők alapbérének megállapításáról 2022. január 1-jétől kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET a Szociális Támogatási Igazgatóság Közigazgatás foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról 2022. január 1-jétől kezdődően.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium éves tagsági díjának kifizetéséről a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodás Rendszer Közösségfejlesztő Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium éves tagsági díjának kifizetéséről az Energia Városok Románia Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
6. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos Stadion utca 8-10 szám alatti és Kender utca szám nélküli ingatlanok Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonába való átutalásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
7. - HATÁROZATTERVEZET Balogh Veronica-Eva-Maria orvossal megkötött 2005/567-es számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
8. - HATÁROZATTERVEZET az 1993.10.20/5312-es számú haszonbérleti szerződés 1/3 részének átíratásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
9. - HATÁROZATTERVEZET garázscélú építmények alatti területek jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, a 27489-es számú telekkönyvben nyilvántartott, dr. Grigore Păltineanu utcai 300 négyzetméteres terület zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
11. - HATÁROZATTERVEZET koncessziós szerződés átengedésének jóváhagyásáról, valamint bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, szépmezői területek összevonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Őrkő övezet elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
14. - HATÁROZATTERVEZET egy eljárás kezdeményezésének jóváhagyásáról, a SEPSIIPAR Kft. ügyvezetőjének kiválasztása céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
15. - HATÁROZATTERVEZET egy eljárás kezdeményezésének jóváhagyásáról, a SEPSI ÚT - ÉPÍTŐ Kft. ügyvezetőjének kiválasztása céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a SEPSIIPAR Kft. között megkötött 2016.09.06/52.524-es számú ügykezelési szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgyön az Őstermelők és kézművesek vásárának, illetve a Virág- és kertészeti vásár megszervezése céljából Sepsiszentgyörgy municípium és a Tega Rt. között megkötött, az utólagosan módosított és kiegészített 2017.02.15/8206-os számú társulási szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
18. - HATÁROZATTERVEZET a többéves Értéket adunk a roncsautódnak közérdekű program szabályzatának a módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
19. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített, a többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi sporttevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
20. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 2021. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
21. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház 2021. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
22. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2021. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
23. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2021/186-os számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
24. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített, a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság átszervezésére vonatkozó 2019/377-es számú tanácshatározat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
25. - HATÁROZATTERVEZET a 2022-es évben szociális segélyben részesülő család valamely nagykorú, munkaképes tagja által ledolgozandó munkaidő meghatározásáról szóló ütemterv vagy helyi érdekű tevékenységi terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
26. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Szociális Otthon kedvezményezetteire vonatkozó, a kiértékelő bizottság által összeállított 2022.01.14/257. számú évi újraértékelés eredményeit tartalmazó jelentés jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
27. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Központ működése érdekében megállapított intézkedések jóváhagyásáról a 2022-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
28. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
29. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. január 21.

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ