hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Meghívó soros tanácsülésre - 2022. február 24.

2022/323. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívását 2022. február 24-én 14 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirendtervezettel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2021. december 31-i költségvetés-végrehajtási számlájának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET nemzetközi kapcsolatok 2022. évi pénzalapjának jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium költségvetéséből.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi keresztény egyházak támogatásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET de minimis támogatás odaítéléséről a PRODUCȚIE CS.I.T. Kft. részére, beruházásösztönzés és munkahely létesítés céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról a 2022-es évre.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról a 2022-es évre.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
7. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról a 2022- es évre.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
8. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról a 2022-es évre.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2022. évi tagsági díjának kifizetésének jóváhagyásáról a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2022. évi tagsági díjának kifizetésének jóváhagyásáról a Vadon Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
11. - HATÁROZATTERVEZET a Multi-Trans Rt. 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
12. - HATÁROZATTERVEZET az Urban-Locato Kft. 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
13. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsi Protekt Rt. 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Váradi József utcai ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a Míves Egyesület között megkötött 2002.05.14/3489-es számú partnerségi szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
16. - HATÁROZATTERVEZET a városi kertészet Csíki utcai területének tulajdonosaival megkötött 2014/15.485-ös számú bérleti szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5-ös szám, 3-as tömbház, A lépcsőház, 1-es lakrész alatti ingatlan közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Kiss Csaba részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium területén lévő bizonyos lakások átutalásának jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonából a közvagyonába, szükséglakások kialakítása céljából, illetve a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság kezelésébe való átutalásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
19. - HATÁROZATTERVEZET egy épület jogi helyzetének szabályozásáról, valamint bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
20. - HATÁROZATTERVEZET a Villanyhálózat kiterjesztése 12. országúttól északra lévő Sport-, illetve parkolási létesítmények című fejlesztési terv beavatkozási munkálatainak dokumentációjára vonatkozó, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint társfinanszírozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
21. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség programja keretében épített lakások béreinek éves aktualizálásáról, felülvizsgálatáról és megállapításáról 2022. március 1-jétől kezdődően.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
22. - HATÁROZATTERVEZET az autósiskolákhoz tartozó gépjárművek gyakorlati oktatására vonatkozó közúti forgalom szabályozásáról Sepsiszentgyörgy municípium utcáin.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
23. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, a Kónya Ádám Művelődési Ház, Kovászna Megye Tanácsa és a Bod Péter Megyei Könyvtár között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, egy kulturális rendezvény a SepsiBook – könyvvásár és irodalmi fesztivál megszervezése és lebonyolítása céljából.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek kiválasztásáról a municípiumi közoktatási intézmények igazgatói és igazgatóhelyettesi állások betöltésének szóbeli vizsgáját értékelő bizottságába.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV.,V.
25. - HATÁROZATTERVEZET a Romániai Máltai Szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgyi Fiókja, a Szociális Támogatási Igazgatóság, a Kovászna Megyei Munkaerő-ügynökség és a Gödri Ferenc Általános Iskola között a Sepsi GAL Egyesület által kiírt program megvalósítása céljából megkötött együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
26. - HATÁROZATTERVEZET a Szociális Támogatási Igazgatóság Szociális Központjában levő 2 lakás rendeltetésének megváltoztatásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
27. - HATÁROZATTERVEZET Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által megkötendő finanszírozási szerződés jóváhagyásáról az intézményesített, vagy hivatásos nevelőszülőknél levő gyermekek/fiatalok, a fogyatékkal élő személyek, az intézményesített idős személyek költségeinek finanszírozása céljából a 2022-es évre.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
28. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
29. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. február 18.

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó
FŐJEGYZŐ