hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Meghívó soros tanácsülésre - 2022. április 28.

2022/593. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívását 2022. április 28-án 14 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirendtervezettel:


1. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiipar Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET a Multi-Trans Rt. 2021. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsi Rekreatív Rt. 2021. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
4. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsi Út-Építő Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET koncessziós szerződés átengedésének jóváhagyásáról, valamint bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a 2021.04.26/27623-as számú bérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról, melynek tárgya a Kőrösi Csoma Sándor utca 32. szám alatti ingatlan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
7. - HATÁROZATTERVEZET egycsaládos lakóház építése céljából, Mechiș Marian részére odaítélt, bizonyos dr. Grigore Păltineanu utcai terület feletti ingyenes használati jog visszavonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
8. - HATÁROZATTERVEZET toborzási terv - a SEPSIIPAR Kft. ügyvezetőjének kiválasztási összetevőinek a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
9. - HATÁROZATTERVEZET toborzási terv - a Sepsi Út-Építő Kft. ügyvezetőjének kiválasztási összetevőinek a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
10. - HATÁROZATTERVEZET az URBAN LOCATO Kft. által földgáz alapú hőenergia forgalmazásának és előállítási árának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
11. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről szóló 2013/241. számú tanácshatározat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
12. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített 2017/87-es számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére valamint az utcai árusításra vonatkozó szabályzatok módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, 1918 December 1, Kossuth Lajos, Kőrösi Csoma Sándor és Csíki utcák, Központi övezet városrendezési tervének részleges módosítása című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II., V.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium társulásának jóváhagyásáról Réty, Uzon, Kökös, Illyefalva, Árkos, Sepsikőröspatak, Gidófalva, Mikóújfalu, Bodok, Málnás, Sepsibükszád és Maksa község között a Sepsi Metropolisz Övezet Közösségfejlesztő Egyesület létrehozása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
15. - HATÁROZATTERVEZET a 2021/414-es számú tanácshatározattal jóváhagyott a 18-35 év közötti fiatalok lakásbérlési támogatására vonatkozó többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
16. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Központ működése érdekében megállapított intézkedések jóváhagyásáról szóló 2022/31-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
17. - HATÁROZATTERVEZET a 2014/106-os számú tanácshatározattal jóváhagyott PRO URBE-díj odaítélési szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről, illetve a 2022. évi PRO URBE díj odaítélésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: IV., V.
18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
19. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. április 21.

Toth-Birtan Csaba

ALPOLGÁRMESTER

a POLGÁRMESTER nevében

 Ellenjegyzi

Morar Edith

a FŐJEGYZŐ nevében