hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Meghívó soros tanácsülésre - 2021. december 30.

2021/1437. SZÁMÚ RENDELET

Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívásáról

 

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere

A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdés és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;

A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;

Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;

ELRENDELI

1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy Municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívását 2021. december 30-án 14 órára. A tanácsülés a speciális távközlési audiokonferencia-rendszeren keresztül történik, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium beltelkén levő, az 1918. December 1 utca 18. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium beltelkén levő, a Kós Károly utca 51. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium beltelkén levő, a Borvíz utca 28. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium beltelkén levő, a Fűzes utca 19. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium beltelkén levő, a Nicolae Bălcescu utca 17. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

6. - HATÁROZATTERVEZET a Helyi Rendőrség “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők alapbérének megállapításáról szóló 2021/12-es számú tanácshatározat módosításáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, sugásfürdői terület közvetlen módon való értékesítésének jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

8. - HATÁROZATTERVEZET egy Gróf Mikó Imre utca 1. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használati jogának átruházásáról a Székely Mikó Kollégium számára.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.

9. - HATÁROZATTERVEZET szépmezői lakáscélú ingatlanok bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról és ezek előírásainak módosításáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

10. - HATÁROZATTERVEZET koncessziós szerződések átengedésének jóváhagyásáról, valamint bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, nem lakáscélú ingatlanok bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

12. - HATÁROZATTERVEZET az Orange Románia Rt. és Sepsiszentgyörgy municípium között megkötött 2015.01.15/2389-es számú bérleti szerződés meghosszabításának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

13. - HATÁROZATTERVEZET Șerban Felicia orvossal megkötött 2005/560-as számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., III., V. 

14. - HATÁROZATTERVEZET Szőke Ecaterina orvossal megkötött 2005/569-es számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., III., V.

15. - HATÁROZATTERVEZET a lakás építési munkálatok megkezdési határidejének meghosszabbításának jóváhagyása, a 2020/214-es számú tanácshatározattal odaítélt területen, Molnár Ede-Károly részére.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

16. - HATÁROZATTERVEZET egycsaládos lakóház építése céljából, Császár Szabolcs-Attila részére odaítélt, bizonyos Borvíz utcai terület feletti ingyenes használati jog visszavonásának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

17. - HATÁROZATTERVEZET az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es számú megbízási szerződés módosításáról és kiegészítéséről.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

18. - HATÁROZATTERVEZET az Urban-Locato Kft. 2021. évi bevételeinek és kiadásainak módosításáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium képviselőinek megbízásáról a sepsiszentgyörgyi SEPSIIPAR Kft. közgyűlésében, a sepsiszentgyörgyi SEPSIIPAR Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabítása céljából.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Stadion utca 1 szám alatti Egészségügyi építési övezet elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

21. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Jókai Mór utcai Lakó- és szolgáltatási övezet című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2021.12.07/12-es számú láttamozás jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

22. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Szegfű utca szám nélküli Lidl üzlet című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2021.12.13/13-as számú láttamozás jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

23. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, A Szemerja városi környezetének megújulása című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2021.12.13/14-es számú láttamozás jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

24. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Az Urban-Locato városi környezetének megújulása című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2021.12.13/15-ös számú láttamozás jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

25. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, A Sport, Nárcis, Tavirózsa, Orgona utcák városi környezetének megújulása című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2021.12.17/16-os számú láttamozás jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

26. – HATÁROZATTERVEZET a 2021/417-es tanácshatározattal jóváhagyott, a lakótársulási ügyintézői minőség megszerzését kívánó természetes személyek tanúsításáról és újbóli tanúsításáról szóló szabályzat módosításáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

27. - HATÁROZATTERVEZET a 2021.12.02/581-es számú tanulmány, valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 7-es számú kiegészítő okirata jóváhagyására.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

28. - HATÁROZATTERVEZET Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

29. - HATÁROZATTERVEZET a Szociális Központban levő 3 lakás rendeltetésének megváltoztatása, valamint az utólag módosított és kiegészített, a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság átszervezésére vonatkozó 2019/377-es számú tanácshatározat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., III., V.

30. - HATÁROZATTERVEZET előméretezés, jogi személyeknek szánt faanyag liciten való kikiáltási árának, fizikai személyeknek szánt faanyag árának, az erdészeti munkálatok értékének jóváhagyásáról, valamint 2022-ben végrehajtandó, Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező erdészeti munkálatok értékének megalapozásának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., II., V.

31. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.

Előterjeszti: a gyűlésvezető.

32. – KÜLÖNFÉLÉK.

 

2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.

(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg a tanácsülést megelőző napon.

3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.

4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a speciális távközlési szolgálat audiokonferencia-rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon legkésőbb a tanácsülés napján 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez, és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre feliratkoztak.

5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.

6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.                   

Sepsiszentgyörgy, 2021. december 23.

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

   FŐJEGYZŐ