hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2022. május 13.

2022/694. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívását 2022. május 13-án 12:00 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirendtervezettel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó, Sepsiszentgyörgy municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területén a rovartalanítási, fertőtlenítési és rágcsálóirtási köztisztasági tevékenységek közbeszerzés útján történő átruházásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzuk és kifüggesztjük Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. május 9.

Vargha Fruzsina

ALPOLGÁRMESTER

a POLGÁRMESTER nevében

 Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ