hu
 
Szombat, 2022. Augusztus 13.

Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2022. június 9.

2022/784. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívását 2022. június 9-én 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirendtervezettel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának egyéni jellegű de minimis támogatása jóváhagyásáról szóló 2021/117. számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, lakáscélú ingatlanok bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentörgy municípium városfejlesztési- és településrendezési bizottság összetételének aktualizálásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II., V.
4. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzuk és kifüggesztjük Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. június 3.

Toth-Birtan Csaba

ALPOLGÁRMESTER

a POLGÁRMESTER

nevében

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ