hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2022. január 17.

2022/17. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;

ELRENDELI

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívását 2022. január 17-én 14 órára. A tanácsülés a speciális távközlési audiokonferencia-rendszeren keresztül történik, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a 2021-es költségvetési év lezárásakor fennmaradt költségvetési többlet felhasználásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesteri szakapparátusa “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, 2022. január 1-jétől kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, nem lakáscélú ingatlanok bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Lépcsők/bejáratok felújítása az 1918. December 1. utcában című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium iskolahálózatának jóváhagyásáról a 2022/2023-as tanévre.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
6. - HATÁROZATTERVEZET az állami oktatásban részesülő sepsiszentgyörgyi tanulók 2021/2022. tanévre érvényes, különböző kategóriájú ösztöndíjai összegének és nagyságrendjének megállapításáról szóló 2021/372-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I., IV., V.
7. – KÜLÖNFÉLÉK.


2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg a tanácsülést megelőző napon.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a speciális távközlési szolgálat audiokonferencia-rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon legkésőbb a tanácsülés napján 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez, és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre feliratkoztak.
5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. január 13.

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ