hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2022. február 14.

2022/315. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívását 2022. február 14-én 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirendtervezettel:


1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium részvételének jóváhagyásáról a közlekedés üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentését célzó programban a tiszta és energiahatékony közúti közlekedési járművek használatának ösztönzésére.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II.,V.
2. - HATÁROZATTERVEZET az SEPSI REKREATÍV Rt. 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET a 2021/409-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, az Új utca felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok költségbecslésének módosításáról, valamint a 2021/382-es számú finanszírozási igények benyújtásának jóváhagyásáról Sepsiszentgyögy municípium részvétele céljából az Anghel Saligny országos beruházási programban és a finanszírozásra javasolt fejlesztési tervekre vonatkozó beavatkozási munkálatok költségbecsléseinek jóváhagyásáról szóló tanácshatározat támogatási kérelmének a módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II.,V.
4. - HATÁROZATTERVEZET a 2022/35-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, a Dohány utca felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok költségbecslésének módosításáról, valamint a 2021/382-es számú finanszírozási igények benyújtásának jóváhagyásáról Sepsiszentgyögy municípium részvétele céljából az Anghel Saligny országos beruházási programban és a finanszírozásra javasolt fejlesztési tervekre vonatkozó beavatkozási munkálatok költségbecsléseinek jóváhagyásáról szóló tanácshatározat támogatási kérelmének a módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II.,V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a 2022/33-as számú tanácshatározattal jóváhagyott, a Vasutasok utca felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok költségbecslésének módosításáról, valamint a 2021/382-es számú finanszírozási igények benyújtásának jóváhagyásáról Sepsiszentgyögy municípium részvétele céljából az Anghel Saligny országos beruházási programban és a finanszírozásra javasolt fejlesztési tervekre vonatkozó beavatkozási munkálatok költségbecsléseinek jóváhagyásáról szóló tanácshatározat támogatási kérelmének a módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II.,V.
6. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített 2013/281-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy támogatja a fiatalokat - fiatalokat célzó nonprofit tevékenységekre szánt, Sepsiszentgyörgy költségvetéséből származó, vissza nem térítendő támogatások szabályzatának a módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőjének kinevezéséről a helyi toborzó-sorozó bizottságba.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
8. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzuk és kifüggesztjük Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. február 10.

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ