hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2021. december 8.

2021/1390. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
Az utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívását 2021. december 8-án 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2021. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET a 2019/95-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, az Olt folyó felett átívelő híd, illetve a Păiş David hadnagy utca és a Nicolae Iorga utca összekötése gyalogos és kerékpáros úttal című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok költségbecslésének módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II.,V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a COVIMM Consulting Kft. között megkötött 2021.06.14/39343/35-ös számú ingatlankezelési szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Fenntartható Energia Akciótervének jóváhagyásáról szóló 2018/241-es számú tanácshatározat aktualizálásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium iskolahálózati tervének jóváhagyásáról a 2022/2023-as tanévre.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
6. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzuk és kifüggesztjük Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2021. december 3.

Toth-Birtan Csaba

ALPOLGÁRMESTER

a POLGÁRMESTER nevében

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ