hu
 
Szombat, 2022. Augusztus 13.

Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2021. december 23.

2021/1427. SZÁMÚ RENDELET

Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívásáról

 

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;

Az utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;

Az utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívását 2021. december 23-án 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2021. évi összesített költségvetésének módosításáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

Véleményező szakbizottságok: I, V.

2. - HATÁROZATTERVEZET A közvilágítás energiahatékonyságának növelését célzó program elnevezésű projekt jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.

Véleményező szakbizottságok: I., V.

3. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.

3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.

4. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzuk és kifüggesztjük Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.

5. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2021. december 20.

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

   FŐJEGYZŐ