hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Meghívó rendes tanácsülésre - 2022. június 30.

2022/818. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének soros ülésére való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének soros ülésére való összehívását 2022. június 30-án 14 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirendtervezettel:


1. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról a sepsiszentgyörgyi V. számú Római Katólikus Plébánia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium polgármesteri szakapparátusa keretében működő két betöltetlen köztisztviselői állás átalakításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2022-es évre vonatkozó tagsági díja emelésének jóváhagyásáról a Vadon Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
4. - HATÁROZATTERVEZET az állami/csekély összegű támogatást nyújtó által alkalmazandó, a SEPSIIPAR Ipari Park bérlői számára jóváhagyott állami/csekély összegű támogatás visszatartásáról/behajtásáról szóló eljárásra vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a Grigore Bălan tábornok sugárút 75. szám, A9-es tömbház, C lépcsőház, 1. emelet, 4-es lakrész közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Kozsok András részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a Gróf Mikó Imre 4. szám, 1-es tömbház, C lépcsőház, 22-es lakrész közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Portik Edit-Rozália bérlő részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Váradi József utcai ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
8. - HATÁROZATTERVEZET egy Kovászna megyei, cófalvi ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, az Erege utca 19. szám alatti ingatlanban működő orvosi rendelőhöz tartozó felület versenytárgyalás útján való haszonbérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és Csiki Attila között megkötött 2009.09.21/38388-as számú haszonbérleti szerződés átíratásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, szotyori ingatlan jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
12. - HATÁROZATTERVEZET a Sugásfürdői szabadidőközpont zöldterületeinek és szabadidős célra kialakított területeinek karbantartására és felügyeletére vonatkozó szolgáltatási szerződés odaítéléséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
13. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiipar Kft. 2022. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
14. - HATÁROZATTERVEZET az Urban-Locato SRL tőkeleszállításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
15. - HATÁROZATTERVEZET a Multi-Trans Rt. alapító okiratának módosításának a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
16. - HATÁROZATTERVEZET egy speciális felhatalmazás jóváhagyására Sepsiszentgyörgy municípium képviselőinek a Sepsi Protekt Rt. közgyűlésébe, a Sepsi Protekt Rt. alapító okiratának módosítása cáljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, a Kommunista Múzeum létrehozása a Kós Károly utca 21. szám alatt elnevezésű projekt jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
18. - HATÁROZATTERVEZET az Okos hulladékgyűjtő elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Borvíz utcai területek összevonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
20. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, a szennyvíztisztító telep övezete, Agráripari övezet elnevezésű övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2022.06.20/3-as számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
21. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípium, Albert Álmos és Gaál Sándor utca Lakóövezet elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
22. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentörgy municípium városfejlesztési és településrendezési bizottság összetételének aktualizálásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
23. - HATÁROZATTERVEZET egy dr. Grigore Păltineanu utcai terület ingyenes odaítélésének jóváhagyásáról Farkas Ábel részére, az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, a fiataloknak nyújtott támogatásról személyi tulajdonú lakás építésére vonatkozó 2003/15. számú törvény alapján.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
24. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
25. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa 2021/261-es számú, a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele a belföldi és nemzetközi kosárlabda-, asztalitenisz-, kerékpár-, birkózó- és kézilabdaversenyeken a 2021-2022 versenyszezonban, juniorok és felnőttek, valamint sportesemények, illetve versenyek szervezése című sportprogramja Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetéséből való támogatásáról szóló tanácshatározat 1-es számú melléklete módosításának jóváhagyásáról, illetve Kovászna megye Kovászna Megye Tanácsa által, Sepsiszentgyörgy municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület között megkötött 5/441/1/2022.01.04-es számú szerződés 2. számú kiegészítő okirat tervének az elfogadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
26. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa 2021/263-as számú a Fenestela 68 Klub Jégkorong Sportklub Egyesület Felnőtt jégkorongcsapat felkészítése és részvétele a Nemzeti Bajnokságban, az A-csoport és a Román Jégkorongszövetség által rendezett Román Kupában a 2021-2022 versenyszezonban című sportprogramja Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetéséből való támogatásáról szóló tanácshatározat 1-es számú melléklete módosításának jóváhagyásáról, illetve Sepsiszentgyörgy municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Fenestela 68 Klub Jégkorong Sportklub Egyesület között megkötött 2022.01.06./1207/1-es számú szerződés 1. számú kiegészítő okirat tervének az elfogadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
27. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és az EQUITES Sportegyesület között, a 15. Sepsiszentgyörgyi sportnapok 2022 megszervezése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
28. - HATÁROZATTERVEZET előméretezés, jogi személyeknek szánt famennyiség árverésen való kikiáltási árának, fizikai személyeknek szánt famennyiség árának, az erdészeti munkálatok értékének jóváhagyásáról, valamint az elvégzendő, Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdészeti munkálatok értékének megállapításának jóváhagyásáról szóló 2021/476-os számú tanácshatározat módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
29. - HATÁROZATTERVEZET 13 kiadatlan taxiengedély kiadására irányuló folyamat elindításáról, taxi rendszerű személyszállítás céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
30. - HATÁROZATTERVEZET a Szociális Támogatási Igazgatóság Szociális Központjában levő lakás rendeltetésének megváltoztatásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
31. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
32. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. június 24.

Toth-Birtan Csaba

ALPOLGÁRMESTER

a POLGÁRMESTER nevében

Ellenjegyzi

Morar Edith

a FŐJEGYZŐ nevében