hu
 
Szombat, 2022. Szeptember 24.

Meghívó tanácsülésre - 2010. április 29.

Nr. 18.227/20.04.2010

MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2010. április 29-én, 14 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel :

1. – Sepsiszentgyörgy polgármesterének a municípium 2009. évi gazdasági, szociális és környezeti állapotára vonatkozó beszámolója.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

3. - HATÁROZATTERVEZET a 2009-es költségvetési év jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András polgármester.

4. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Köztisztasági R.T. 2009. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

5. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közszállítási R.T. 2009. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

7. - HATÁROZATTERVEZET az Urban - Locato K.F.T. törzstőke csökkentésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András polgármester.

8. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közüzemek R.T. Részvényesek Közgyűlésébe kinevezett Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének megbízói szerződése módosításával kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

9. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium polgármester szakapparátusa, a Közösségi Lakóssági Nyilvántartási Igazgatóság és a Legelők, Erdők Kezelési Iroda köztisztviselői állásai tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

10. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy-i Közösségi Rendőrség és a Közösségfejlesztési Igazgatóság köztisztviselői állásai tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

11. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy-i Andrei Mureşanu Színház létszámkeretének és szervezeti vázlatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

12. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Bölcsődék működéséhez szükséges intézkedések megállapításáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

13. – HATÁROZATTERVEZET az 1918 December 1 utca 11 szám alatti, II-es lakrészének ingyenes módon való odaítéléséről a Barabás Miklós Céh Egyesület számára, irodák és konferenciaterem létesítése céljából.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

14. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház minimális kultúrprogramjai és -projektjei jegyzékének, a menedzsmenti tervben beütemezett megvalósítások jegyzékének, valamint a 2010. évre beütemezett teljesítménykövetelményeinek jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

15. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2009. évi menedzsmentje megszervezéséről és lebonyolításáról, valamint a menedzsmenti szerződés időtartamára vonatkozó végleges kiértékelésével kapcsolatosan.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

16. - HATÁROZATTERVEZET 2010. évi vegetációs időszakra érvényes legeltetési tevékenység megszervezéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

17. - HATÁROZATTERVEZET sepsiszentgyörgyi Kereskedelmi Központ elnevezésű Körzeti városfejlesztési részletterv jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

18. - HATÁROZATTERVEZET Csutak Vilmos utca 5. szám alatti területek összevonásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

19. - HATÁROZATTERVEZET „Nyugat - Szemerja” elnevezésű Körzeti városrendezési-terv módosításával kapcsolatos előzetes célszerűségi láttamozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

20. - HATÁROZATTERVEZET Észak-Szotyor 12-es N.Ú. elnevezésű Övezeti városrendezési-terv módosításával kapcsolatos előzetes célszerűségi láttamozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

21. - HATÁROZATTERVEZET Kilyéni lakóövezet elnevezésű Övezeti városrendezési-terv módosításával kapcsolatos előzetes célszerűségi láttamozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

22. - HATÁROZATTERVEZET egyes sepsiszentgyörgyi beltelkek jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

23. - HATÁROZATTERVEZET egy Vasile Goldiş utca, szám nélküli területnek a sepsiszentgyörgyi Iskolás Sport Klub kezelésébe való átutalásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

24. - HATÁROZATTERVEZET a 262/2009-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a IV-es számú prioritású tengely IV.2. pontja által, a Szektoriális Operatív Programhoz való csatlakozásról, gazdasági versenyképesség növelése érdekében.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

25. - HATÁROZATTERVEZET napelemes rendszerű villamosenergia előállításáról, Sepsiszentgyörgy municípium közvilágítása és egyes közintézmények villamosenergiával való ellátása céljából elnevezésű terv megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

26. - HATÁROZATTERVEZET napelemes rendszerű villamosenergia előállításáról, Sepsiszentgyörgy municípium közvilágítása és egyes közintézmények villamosenergiával való ellátása céljából elnevezésű terv és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

27. - HATÁROZATTERVEZET a 316/2009-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, kulturális programok, projektek és tevékenységek, helyi költségvetésből való finanszírozásának jóváhagyásával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Ivan Niculae - Gheorghe, helyi tanácsos.

28. - HATÁROZATTERVEZET a 2010. év májusban tartandó tanácsülései ülésvezetőjének megválasztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.

29. – KÜLÖNFÉLÉKAntal Árpád - András
POLGÁRMESTER