hu
 
Szombat, 2022. Szeptember 24.

Meghívó tanácsülésre - 2010. február 25.


Nr. 7.106/16.02.2010


MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2010. febuár 25-én, 14 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel :

1. –     HATÁROZATTERVEZET a forgóalap felhasználásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András, polgármester.

2. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípium, Vasile Goldiş utca 3. szám alatti családorvosi rendelő 2007/560-as számú koncessziós szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András, polgármester.

3. – HATÁROZATTERVEZET a 2007/212-es számú koncesszós szerződés meghosszabbításáról, Sugásfürdő központi övezetében, a buszmegálló szomszédságában, beépíthető kerületet képező 15 m2 területtel kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád – András, polgármester.

4. - HATÁROZATTERVEZET Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy 13. országút mentén elhelyezkedő Szépmező II. elnevezésű körzeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

5. - HATÁROZATTERVEZET a Vasile Goldiş utca, 3. szám alatti ingatlan felületének elosztásával kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

6. - HATÁROZATTERVEZET egy Vojkán utcai beltelek felosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

7. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2009/55-ös számú, Sepsiszentgyörgy municípium lakóhelyi parkolóinak odaítéléséről szóló szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András, polgármester.

8. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterületekből származó fatömeg értékesítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András, polgármester.

9. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi municípium Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központ beavatkozási munkálatait véleményező iratcsomójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.

10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium autóbusz megállóinak, valamint a Gyümölcsös városövezet bizonyos utcáinak elnevezésével kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

11. – HATÁROZATTERVEZET a területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság felhatalmazásáról, a Sepsiszentgyörgy municípium köz-, illetve magánterületén építkezési engedély nélkül felépített garázsok helyzetének ellenőrzése céljából.
Előterjeszti :Bálint Iosif, tanácsos.

12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának az igazságügyi hatóságok előtti képviseletéről.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

13. – HATÁROZATTERVEZET a 2005/169-es számú, a közrendi bizottság megalakítását jóváhagyó tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti : Ivan Niculae Gheorghe, tanácsos.

14. - HATÁROZATTERVEZET a márciusi hónapban tartott tanácsülések ülésvezetőjének megválasztásáról.
Előterjeszti: Takó Imre, gyűlésvezető.

15. – KÜLÖNFÉLÉK


       Antal Árpád - András
         POLGÁRMESTER