hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Meghívó tanácsülésre - 2009. szeptember 30.

NR. 38.033/21.09.2009

MEGHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2009. szeptember 30-án, 14 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel :

1. – HATÁROZATTERVEZET egy tanácsosi mandátum érvényesítéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

2. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

3. – HATÁROZATTERVEZET a municípiumi Kultúrház 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

4. – HATÁROZATTERVEZET a Közösségi Rendőrség 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

5. – HATÁROZATTERVEZET a Közösségfejlesztési Igazgatóság 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

6. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Közszállítási R.T. 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

7. – HATÁROZATTERVEZET az Urban - Locato K.F.T. 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

8. – HATÁROZATTERVEZET 87/2009-es számú Tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a Köztisztasági R.T. részvényesek közgyülésébe.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

9. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy muncípium polgármestere szakapparátusának, valamint az alárendelt egységek létszámkeretének és szervezeti vázlatának módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

10. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Tamási Áron színház Szervezési és működési szabályazatának, létszámkeretének, valamint szervezeti vázlatának módosításáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva – Judit, alpolgármester

11. – HATÁROZATTERVEZET a közhivatali tisztségek 2010. évi tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

12. – HATÁROZATTERVEZET Szarvadi – Téglás Loránd şi Szarvadi – Téglás Zsuzsanna Sepsiszentgyörgy municípiumnak szánt adományának elfogadásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

13. – HATÁROZATTERVEZET a víz- és csatornarendszeri szolgáltatás kezelésének a Közüzemek R.T. javára való átruházásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

14. – HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező felületnek a hosszabbított programmal működő Gulliver Óvoda vezetőtanács ügykezelésében való átutalásáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva – Judit,  alpolgármester.

15. – HATÁROZATTERVEZET a 2007/74-es számú Sürgősségi Kormányrendelet által biztosított jegyzék kedvezményezettei, az államosított ingatlanok visszaszolgáltatása következtében kilakoltatott vagy kilakoltatandó bérlők lakáslapjával kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.
16. – HATÁROZATTERVEZET kereskedelmi egységekben való bejárást biztosító építkezések területei jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

17. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa és a HOMA K.F.T. között megkötött bérleti-szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

18. – HATÁROZATTERVEZET
a 2004/13-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a Romtelecom R.T. telefonfülkéi felállítása céljára bérelt területekkel kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

19. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumhoz tartozó Kilyén és Szotyor falvakban építendő ravatalozóházak műszaki-gazdasági iratcsomójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

20. - HATÁROZATTERVEZET
a 2007/6872 – es számú bérleti-szerződés megszüntetéséről, valamint a municípiumi Uszoda és Szabadidőközpont épületében működő, Hentil K.F.T. tulajdonában levő Sóbarlang megvásárlásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva – Judit alpolgármester.

21. – HATÁROZATTERVEZET a Sportcsarnok mögötti bizonyos beltelkek jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

22. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Kolcza-tagi beltelkek városrendezési vonatkozású helyzetének elemzéséről.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.

23. – HATÁROZATTERVEZET Lakásépület együttes II., elnevezésű körzeti városrendezési-terv módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

24. – HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Energia utcai lakások elnevezésű körzeti városrendezési-terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.
25. – HATÁROZATTERVEZET Dozsa György utcai lakások elnevezésű körzeti városrendezési részletterv jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

26. - HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai körzeti városrendezési-terv megvalósíthatósági láttamozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

27. - HATÁROZATTERVEZET Cigaretta utcai körzeti városrendezési-terv megvalósíthatósági láttamozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

28. - HATÁROZATTERVEZET a Bolyai János 14. szám alatti beltelek megosztásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

29. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium vállalkozói szférájának fejlesztése szennyezett ipari telepek rehabilitációja, valamint vállalkozói támogatási-rendszer által, elnevezésű terv megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva – Judit alpolgármester.

30. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium vállalkozói szférájának fejlesztése szennyezett ipari telepek rehabilitációja, valamint vállalkozói támogatási-rendszer által elnevezésű terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva – Judit alpolgármester.

31. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Fejlesztési stratégiáját elemző bizottság kinevezéséről.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

32. - HATÁROZATTERVEZET az októberi hónapban tartott tanácsülések ülésvezetőjének megválasztásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

33. - Különfélék

    
       Antal Árpád - András
         POLGÁRMESTER