hu
 
Hétfő, 2023. Szeptember 25.

Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. szeptember 07.


Nr. 35361/02.09.2009

MEGHÍVÓ

A 2001/215 – újra közzétett, utólagosan módosított közigazgatási törvény 39-es cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2009. SZEPTEMBER 07-én, 14:00 órai kezdettel összehívom Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. – HATÁROZATTERVEZET egy tanácsosi mandátum megszüntetéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

2. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

3. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének a Közüzemek  R.T. részvényesek közgyűlésébe való kinevezéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

4. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közüzemek R.T. alapító okirat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

5. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Köztisztasági R.T. 2009-es költségvetése részét képező fejlesztési jegyzék módosításáról és kiegészitéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

6. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy Municípium tulajdonában levő, bizonyos területek jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

7. – HATÁROZATTERVEZET az Épitők utca 2-es szám alatti, a sepsiszentgyörgyi BON SWEET BON K.F.T tulajdonát képező épülethez tartozó terület jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

8. – HATÁROZATTERVEZET a Mikes Kelemen Líceum épületegyüttes, A épületrész  korszerűsítése és megerősítése elnevezésű terv, valamint a munkálatok költségeinek jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.

9. – HATÁROZATTERVEZET a szociális központokban levő lakások elosztásának elsőbbségi jegyzéke jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

10. – HATÁROZATTERVEZET a 2008/17– es számú tanácshatározat által jóváhagyott, a Közösségfejlesztési Igazgatóság szakapparátusa, valamint az alárendelt intézményei szervezési- és működési szabályzatának kiegészítéséről és módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

11. – HATÁROZATTERVEZET az államosítot ingatlanok visszaszolgáltatása következtében kilakoltatott vagy kilakoltatandó bérlők kérését felülvizsgáló bizottság megalakulásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

12. - Különfélék


                                                                                                Sztakics Éva-Judit
                                                                                                ALPOLGÁRMESTER