hu
 
Szombat, 2022. Szeptember 24.

Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009 április 9MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
       PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


NR. 13.803/03.04.2009


MEGHÍVÓ


A 2001/215 – újra közzétett, utólagosan módosított közigazgatási törvény 39-es cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2009. ÁPRILIS 9-én, 14,00 órai kezdettel összehívom Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. – HATÁROZATTERVEZETa Háromszék Táncegyüttes Sepsiszentgyörgy municípium alárendeltségéből a Kovászna Megyei Tanács alárendeltségébe való átutalásáról, valamint egy partnerszerződés megkötéséről a két hatóság között.
Előterjeszti : Antal Árpád-András polgármester.

2. - HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
    Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

3. - HATÁROZATTERVEZET az Andrei Mureşanu Színház 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

4. - HATÁROZATTERVEZET a Háromszék táncegyüttes 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
    Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

5. - HATÁROZATTERVEZET a municípiumi Művelődési Ház 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

6. - HATÁROZATTERVEZET a Közösségi Rendőrség 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

7. -  HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Otthon 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

8. -  HATÁROZATTERVEZET a Közösségfejlesztési Igazgatóság 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

9. -  HATÁROZATTERVEZET a Helyi Tanács költségvetéséből támogatott „Míves” Egyesület 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
    Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

10. - HATÁROZATTERVEZET a tanügyi intézmények 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
    Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

11. -  HATÁROZATTERVEZET a tanügyi intézmények 2009. évi saját jövedelmeinek jóváhagyásáról.
    Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

12. -  HATÁROZATTERVEZET nemzetközi kapcsolatok 2009. évi pénzalapjának jóváhagyásáról a helyi költségvetésből.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

13. – HATÁROZATTERVEZET2002/101-es számú, újraközzétett és utólagosan kiegészített tanácshatározat kiegészítéséről és módosításáról, Sepsiszentgyörgy municípium területén érvényes városgazdálkodási szabályzattal kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András polgármester.

14. –  HATÁROZATTERVEZET Gróf Mikó Imre utca 7 szám alatti ingatlan megvásárlásáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva – Judit alpolgármester.

15. -  HATÁROZATTERVEZET a legelők kezeléséről, a legeltetés megszervezéséről, valamint a legeltetési illetékek megállapításáról a 2009-es évre.
Előterjeszti : Antal Árpád-András polgármester.

16. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Szállodai-, valamint Vendéglátóipari Egységek Egyesületével megkötendő társulásiszerződésről.
Előterjeszti : Antal Árpád-András polgármester.

17. - HATÁROZATTERVEZET a Puskás Tivadar Szakközépiskolához tartozó iskolai műhelyek és laboratóriumok épületeinek kiterjesztése korszerűsítés céljából elnevezésű projekt megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

18. - HATÁROZATTERVEZET a PRO URBE-díj odaítéléséről Sepsiszentgyörgy municípium bizonyos polgárainak.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

19. - HATÁROZATTERVEZET a posztumusz PRO URBE-díj odaítéléséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

20. - HATÁROZATTERVEZETa 2001/350-es számú, utólagosan kiegészített és módosított területrendezési és urbanisztikai törvény értelmében összeállított előzetes láttamozás kezdeményezési eljárásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Mild Zoltán, tanácsos.

21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

22. – KÜLÖNFÉLÉK.

       Antal Árpád - András
     POLGÁRMESTER