hu
 
Szombat, 2021. Október 16.

Versenyvizsga a SEPSI PROTEKT Rt. vezető pozíciójának betöltésére

2021.09.17 Sepsi Protekt

HIRDETÉS

A SEPSI PROTEKT Rt., a Fox Management Consultants Kft. független szakértő közreműködésével versenyvizsgát hirdet a társaság Vezérigazgatói pozíciójának betöltésére

 

A felvételi és kiválasztási folyamat a következő szakaszokból áll:

 1. A jelöltek beiratkozási iratcsomóinak előzetes elbírálása
 2. Az első szakaszban kiválasztott jelöltek végső kiértékelése. Szóbeli meghallgatás.

 

A jelöltnek az alábbi, kötelezően érvényes feltételeknek kell egyidejűleg eleget tennie:

 1. záróvizsgával elvégzett felsőfokú egyetemi tanulmányok;
 2. román nyelvtudás (írásban és szóban), Romániában bejegyzett állandó lakcím;
 3. vezetői készségek és képességek megléte;
 4. büntetlen előélet;
 5. orvosi bizonylattal igazolt egészségügyi alkalmasság;
 6. az irányítása alá tartozó gazdasági társaságok teljesítményének javításában szerzett munkatapasztalat;
 7. az elmúlt 3 évben köztisztségből nem került felmentésre, illetve egyéni munkaszerződése fegyelmi eljárás nyomán nem volt felbontva
 8. a betöltendő állással kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség;
 9. jogerősen nem volt elítélve hamis gazdálkodás, bizalommal való visszaélés, megtévesztés, csalás, sikkasztás, hamis tanúzás, megvesztegetés, továbbá a 2002/656 számú törvényben foglalt bűncselekmények, valamint a 2006/85 számú törvény 143-145. cikkelyében rögzített bűncselekmények elkövetéséért;
 10. gazdasági társaságok és a közvállalatok igazgatására vonatkozó jogszabályok és rendeletek ismerete (2011/109 sz. Sürgősségi Kormányrendelet, 2016/111. sz. Törvény, 2016/722. sz. Kormányhatározat);

 

Értékelési szempontok/a jelöltek végleges kiválasztása – Szóbeli meghallgatás:

 1. Jelentkezési iratcsomó
 2. Jelölt szakmai jellemrajza
 3. Jelölt szándéknyilatkozata

 

A jelentkezési iratcsomónak a következő iratokat kell kötelezően tartalmaznia:

 • személyazonosságot igazoló irat másolata;
 • tanulmányokat igazoló okiratok másolata;
 • curriculum vitae;
 • gazdasági társaság vagy magánvállalkozás vezetésében szerzett tapasztalatot igazoló irat/igazolás eredeti példánya;
 • munkakönyv másolata, Revisal, vagy a munkarégiséget igazoló iratok másolata;
 • erkölcsi bizonyítvány/1. sz. nyomtatvány alapján saját felelősségű nyilatkozat;
 • adóügyi bizonyítvány/2. sz. nyomtatvány alapján saját felelősségű nyilatkozat;
 • munkaképességet bizonyító orvosi igazolás/3. sz. nyomtatvány alapján saját felelősségű nyilatkozat;
 • a 4 sz. nyomtatvány alapján saját felelősségű nyilatkozat, amelyben a jelölt hozzájárul személyes adatainak a kiválasztás és a felvétel céljából történő feldolgozásához;
 • az 5 sz. nyomtatvány alapján saját felelősségű nyilatkozat arról, hogy nem áll fent érdekellentét;
 • a 6. sz. nyomtatvány alapján saját felelősségű nyilatkozat arról, hogy a 2011/109 sz. Sürgősségi Kormányrendelet 6. cikkében megfogalmazottak rá nem érvényesek, valamint szakmai vétség elkövetése miatt jogerősen nem volt elítélve;

 

Az előválogatás folyamatán sikeresen átment jelölteknek – amennyiben a jelentkezési iratcsomójuk hiányos – a következő iratok utólagos pótlására van lehetőségük: erkölcsi bizonyítvány, adóügyi bizonyítvány, orvosi igazolás

A másolatban benyújtott iratok valódiságát a bizottság a szóbeli interjú alkalmával ellenőrzi.

A felvételi/kiválasztási folyamathoz szükséges iratok és űrlapok hozzáférhetőek Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának weblapján, a www.sfantugheorgheinfo.ro címen

 

A jelentkezési iratcsomót 2021. október 18-án, déli 12:00 óráig lehet benyújtani a SEPSI PROTEKT Rt. Szépmező 5. szám alatt található iktatójába.

Az iratcsomót tartalmazó lezárt borítékra kérjük, írják rá a jelölt teljes nevét, valamint a következő szöveget: „Jelölés a Sepsi Protekt Rt. vezérigazgatói pozíciójára”

Az iratcsomó elektronikus másolatát kötelezően el kell küldeni a kiválasztási folyamatot bonyolító független szakértőnek is, az aconsiliu@gmail.com címre.

 

A leadási feltételeket nem teljesítő, illetve a határidő után beérkezett iratcsomók nem kerülnek elbírálásra.

 

Az iratcsomók kiválasztását és elbírálását követően az első szakaszt teljesítő jelöltek interjú keretében lesznek kiértékelve, amelynek pontos időpontjáról és helyszínéről telefonon kapnak értesítést.

További részletékért a következő telefonszámon lehet érdeklődni: 0799 358 582.

MELLÉKLETEK 1-6.