hu
 
Péntek, 2022. Augusztus 19.

Nyílt versenytárgyalás a Hajnal utca 54-szám alatt talaálható terület eleadása céljából

2021.10.22

HIRDETÉS

SEPSISZENTGYÖRGY MUNICÍPIUMA

1918 Dec.1 út. 2 szám alatti székhellyel,

 

 

a Helyi Tanács 2021/321-es határozata alapján zárt borítékos, nyílt versenytárgyalást tart a Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező Hajnal utca 54 szám alatt, 41873–as telekkönyben nyilvántartott, 158 négyzetméteres telek eladása céljából.

 A versenytárgyalás iratait a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató irodájában lehet tanulmányozni és beszerezni, esetleges informácíókat legkésőbb 2021 november 5-én 12:00 óráig lehet írásban igényelni.

Az árajánlatokat legkésőbb 2021 november 15-én 12:00 óráig lehet benyújtani az Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató irodában, az ajánlatok elbírálására 2021 november 15-én, 13:30 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal székhelyén.

Szerződő fél: Sepsiszentgyörgy Municípium, 1918 December 1 út, 2 szám, Kovászna megye, fax. 0267/311-243, e-mail: miklos.szep@sepsi.ro;, tel: 0267/316-957,114-es mellékállomás.