hu
 
Vasárnap, 2024. Április 14.

Informális gondozói tevékenység

2023.12.13

A módosított 292/2011-es számú törvény bevezeti az „informális gondozó" fogalmát azon személyek megjelölésére, akik idős személyek gondozását végzik, és akik e tevékenységükért állami támogatásban részesülhetnek.

Az informális gondozó olyan szakképzetlen személy, családtag, rokon vagy bármely más személy, aki ellátja a személyi gondozást, azaz segítséget nyújt a mindennapi élet tevékenységeiben annak a személynek, aki elvesztette önállóságát.

Az idősek szociális támogatásáról szóló, újra kiadott, módosított és kiegészített 17/2000-es számú törvény új rendelkezései szerint az idősek informális gondozója a munkahelyén fél munkaidőre csökkentett munkarendben részesülhet. A helyi Szociális Támogatási Igazgatósággal kötött szerződés alapján, az informális gondozó anyagi támogatásban részesülhet a helyi költségvetésből, a közpénzből fizetett alkalmazottak béréről szóló, módosított és kiegészített 153/2017-es számú kerettörvény szerint megállapított bruttó alapbér felének megfelelő juttatás kifizetésével a 0 fizetési fokozatra.

Az informális gondozói tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek és dokumentumok:

- teljes munkaidős egyéni munkaszerződéssel kell rendelkeznie egy munkáltatóval;

- munkahelyi igazolás;

- a személyi igazolvány másolata;

- bűnügyi nyilvántartás;

- erkölcsi bizonyítvány;

- pszichológiai szakvélemény;

- háziorvosi igazolás (klinikailag egészséges - alkalmas az idősek gondozására);

- bank által kiállított bankszámlakivonat, ahol a juttatást folyósítják;

- adatvédelmi nyilatkozat;

- kérés;

- igazolás/nyilatkozat a csökkentett részmunkaidőre való jogosultságról, amelyet az gondozói szerepvállalás indokol;

A gondozásra szoruló idős személy számára szükséges dokumentumok:

-  személyi igazolvány másolata;

- szakorvos által kiállított orvosi dokumentumok, orvosi levelek stb;

- adott esetben rokkantsági igazolás;

- az idős személy írásos hozzájárulása az informális gondozó által végzett gondozási tevékenységekhez;

- nyugdíjszelvény;

- adatvédelmi nyilatkozat.

Az informális gondozói tevékenységre jelentkező személyeket a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság nyilvántartásba veszi, és az intézmény szakembereiből álló csoport értékeli őket.

A kéréseket személyesen a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén, az Erege utca 19. szám alatt lehet benyújtani minden hónap 20-ig.

További információ: 0267-312-111