hu
 
Szombat, 2022. Augusztus 13.

Hirdetés: Sepsiszentgyörgy kerülőút kisajátított magántulajdonú ingatlanokon fennálló tulajdonjog jog ellenőrzésének megkezdése

2022.05.24

ORSZÁGOS KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA-KEZELŐ TÁRSASÁG SA(Rt.)

Bukarest, 1-es kerület, Dinicu Golescu körút 38. szám

 

ÉRTESÍTÉS

Az 1138/2020. sz. Kormányhatározat 2. mellékletében meghatározott, Árkos, Gidófalva, Sepsiszentgyörgy, Kökös területi közigazgatási egységek területén található "Sepsiszentgyörgy kerülőút lehetőségének" nemzeti érdekű közművesítés kisajátítási folyosóját képező, kisajátított magántulajdonú ingatlanokon fennálló tulajdonjog vagy egyéb dologi jog ellenőrzésére létrehozott bizottság munkájának megkezdéséről.

Az Országos Közúti Infrastruktúra-Kezelő Társaság RT. (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (a továbbiakban C.N.A.I.R. S.A.)) a 255/2010. számú Törvény 11. cikke (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban tájékoztatja az érintett személyeket, hogy a C.N.A.I.R. S.A. Vezérigazgatójának 1379/2021.09.08. számú határozatával létrehozott, a tulajdonjogokat vagy egyéb dologi jogokat ellenőrző bizottság tevékenységének megkezdésének időpontja, 2022.06.20. az Árkos, Gidófalva, Sepsiszentgyörgy és Kökös települések Helyi Tanácsainak irodáiban.

Ugyanakkor, ezen hirdetmény útján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 255/2010. sz. törvény értelmében az egyedi kataszteri dokumentáció szerint 2022.06.06-án kisajátított magántulajdonú ingatlanokat tartalmazó első táblázatok kifüggesztésre kerülnek, a megye, a település, a kataszteri szám, a négyzetméterben kifejezett terület és a tulajdonos/birtokos neve feltüntetésével.

2022.06.06-tól kezdve az ingatlanok dologi jogainak birtokosai, valamint minden olyan személy, aki jogos érdekét igazolja, 10 napos határidőn belül a fent említett helyi tanácsok irodáihoz kell benyújtaniuk a kártalanítás kifizetésére vonatkozó kérelmeket, amelyekhez csatolniuk kell a kisajátított ingatlanra vonatkozó ingatlanokhoz fűződő dologi jogok fennállását igazoló dokumentumokat.

A kisajátított ingatlanok feletti tulajdonjogot és egyéb dologi jogokat a törvény által megengedett bármely bizonyítási eszközzel lehet igazolni, beleértve azokat a területeket is, ahol a többször módosított, a telekkönyvekre vonatkozó rendelkezések egységesítéséről szóló 115/1938. számú törvényerejű rendelet alkalmazandó, a jogszerzés módjától függően - hagyományos, bírósági, törvényes, öröklési, a megszerzés alatt értendő a külön törvények alapján értendő tulajdonjog alapítása vagy visszaállítása.

A kártérítési igényeket a közigazgatási területi egység titkára által biztosított bizottság titkárságán kell benyújtani, amely a 255/2010. sz. törvény alkalmazására vonatkozó módszertani normák 15. cikk (5) bekezdésével összhangban átveszi, nyilvántartásba veszi és iktatja az igényeket és a benyújtott igazoló dokumentumokat. A közigazgatási területi egység titkára az érdekeltek rendelkezésére bocsátja a kártalanítási kérelmek mintáját.

Azon magántulajdonban lévő ingatlanok, amelyek nem szerepelnek a helyi tanácsok irodáiban kifüggesztett első táblázatokban, a kataszteri dokumentumok a Földhivatal (O.C.P.I.) általi átvételét és jóváhagyását követően kerülnek fel a listára. Ezen ingatlanokra vonatkozóan, a kártalanítási igényeket kifüggesztéstől számított 10 napon belül kell benyújtani.