hu
 
Péntek, 2022. Augusztus 19.

Nyílt versenytárgyalás a "Keresztes ház" eladása céljából

2021.11.18

HIRDETÉS

SEPSISZENTGYÖRGY MUNICÍPIUMA

1918 December 1 út, 2. szám alatti székhellyel,

a Helyi Tanács utólag módosított és kiegészített 2021/157-es határozata alapján zárt borítékos, nyílt versenytárgyalást tart a Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező, a Gróf Mikó Imre utca 9-es szám alatt található ingatlan eladása céljából, amely: a 25144-es telekkönyvben nyilvántartott 204 nm területből, a 25144-C1-es telekkönyvben nyilvántartott épületből valamint a 25131-es telekkönyvben nyilvántartott 309 nm területből és a 25131-es kataszteri számmal jelölt épületből tevődik össze.

A versenytárgyalás iratait a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató irodájában lehet tanulmányozni és beszerezni, esetleges információkat legkésőbb 2021. november 29-én, 12:00 óráig lehet írásban igényelni.

Az árajánlatokat 2021. december 10-én, 11:00 óráig lehet benyújtani az Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató irodába, az ajánlatok elbírálására 2021. december 10-én, 12:00 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal székhelyén.

Szerződő fél: Sepsiszentgyörgy Municípium, 1918 December 1 út, 2. szám, Kovászna megye, fax. 0267/311-243, e-mail: info@sepsi.ro, tel: 0267/316-957,160-as mellékállomás.