hu
 
Péntek, 2022. December 09.

Eladás - gróf Mikó Imre utca 9-es szám

2021.12.14

HIRDETÉS

SEPSISZENTGYÖRGY MUNICÍPIUMA

1918 Dec.1 út. 2 szám alatti székhellyel,

a Helyi Tanács utólag módosított és kiegészített 2021/157-es  határozata alapján zárt borítékos, nyílt versenytárgyalást tart a Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező Gróf Mikó Imre utca 9-es szám alatt található ingatlan eladása céljából, amely:

- 25144 - es telekkönyvben nyilvántartott 204 nm területből,

- 25144-C1 – es telekkönyvben nyilvántartott 495 nm felületű épületből,

 - 25131 –es telekkönyvben nyilvántartott  309 nm területből,

- 25131 – C1 es kataszteri számmal nyilvántartott 48 nm felületű épületből tevődik össze.

 A versenytárgyalás iratait a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató irodájában lehet tanulmányozni és beszerezni, esetleges információkat legkésőbb 2021. december 27-én 12:00 óráig lehet írásban igényelni.

Az árajánlatokat 2022. január 5-én 11:00 óráig lehet benyújtani az Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató irodában, az ajánlatok elbírálására 2022. január 5-én, 12:00 órakor kerül sor a Polgármesteri hivatal székhelyén.

Szerződő fél: Sepsiszentgyörgy Municípium, 1918 December 1 út, 2 szám, Kovászna megye, fax. 0267/311-243, e-mail: info@sepsi.ro, tel: 0267/316-957,160-es mellékállomás.