hu
 
Hétfő, 2024. Június 17.

Gazdasági Igazgatóság


Gazdasági igazgató: Veress Ildikó,

Elérhetőség

Telefonszám: +40 267 316 957 ► 137-es mellékállomás 
Fax: +40 267 313615
E-mail: ildiko.veress@sepsi.ro
Postacím: 1 December 1918 utca, 2 szám, 23-as szoba

 

A Gazdasági Igazgatóság állítja össze Sepsiszentgyörgy Municípium költségvetését, követi a végrehajtását, megszervezi a költségvetési kiadások nyilvántartását és lekönyvelését, valamint biztosítja a Polgármesteri Hivatal tevékenységeinek gazdaságos működését. A Gazdasági Igazgatóság tevékenységét a Költségvetési és Ügyviteli Osztály, valamint a Könyvviteli Osztály látja el.

 

A Költségvetési és Ügyviteli Osztály tevékenysége:

 • Sepsiszentgyörgy Municípium összesített költségvetésének összeállítása, a következők kidolgozása:

  • Helyi költségvetés,

  • Teljesen, vagy az esetnek megfelelően, részlegesen a helyi költségvetésből finanszírozott közintézmények költségvetése,

  • Külföldi vagy belföldi kölcsönök költségvetése,

  • Vissza nem fizetendő külföldi alapok költségvetése.

 • A fő hitelutalványozó javaslatára előkészíti a költségvetési kiigazításokat,

 • A bevételeket fejezetekre és alfejezetekre, a kiadásokat pedig részekre, fejezetekre, alfejezetekre, címekre, szakaszokra, valamint bekezdésekre és az esetnek megfelelően paragrafusokra osztja fel,

 • A költségvetési bevételeket és kiadásokat negyedévekre osztja,

 • Követi a költségvetés végrehajtását, beleértve az alárendelt pénzügyi intézmények pénzügyi tevékenységét is,

 • Havi és negyedévi pénzügyi helyzetkimutatásokat dolgoz ki a költségvetési végrehajtásra vonatkozóan, amelyeket a közpénzügyi vezérigazgatósághoz nyújt be,

 • Elkészíti a költségvetési hitelek nyitását a polgármesteri hivatalnak és a helyi tanács alárendeltségébe tartozó intézményeknek is,

 • Javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési hitelátutalásokkal kapcsolatosan,

 • Feldolgozza és a fő hitelutalványozó elé terjeszti jóváhagyásra a helyi tanács alárendeltségébe tartozó intézmények hitelátutalásokkal kapcsolatos kéréseiket,

 • Biztosítja a Polgármesteri hivatal épületének/tevékenységeinek gazdaságos működését.

 

 

A Könyvviteli Osztály tevékenysége:

 • Megszervezi a költségvetési kiadások könyvvitelét, a municípium vagyonának könyvelési nyilvántartását,

 • Negyedévente elkészíti a pénzügyi helyzetkimutatásokat a könyvviteli nyilvántartás alapján,

 • Ellenőrzi a helyi tanács alárendeltségébe tartozó intézmények pénzügyi kimutatásait, majd összesíti azokat,

 • Elvégzi a saját megelőző pénzügyi ellenőrzést azon műveletekre amelyek a közalapokat terheli,

 • Nyilvántartja a költségvetési kiadásokat részekre, fejezetekre, alfejezetekre, címekre, szakaszokra, valamint bekezdésekre és az esetnek megfelelően paragrafusokra,

 • Begyűjti a helyi adókat és illetékeket és a letétbe helyezi a Nemzeti Kincstárba,

 • Kifizetési bizonylatokat készít a pénzintézetek felé és követi az átutalt pénzek visszigazoló dokumentumait,

 • Nyilvántartja a felvállalt kötelezettségeket,

 • Biztosítja a bérek kifizetését a polgármesteri hivatal alkalmazottai számára,

 • Összesíti a bérekkel kapcsolatos kifizetési íveket, kiszámolja az állam felé a kötelező átutalások összegét és biztosítja ezek kifizetését.