2019. október 17., Csütörtök

Alkalmazottak:

Sztakics István, szakfelügyelő - istvan.sztakics@sepsi.ro

Elérhetőség:

Telefonszám: +40 267 316 902
Fax: +40 267 316 902
Postacím: 1918. December 1. utca, 2. szám, 21-es iroda

Iroda tevékenységének bemutatása:

- Biztosítja Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által elfogadott határozatok, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármestere által kibocsátott rendeletek alkalmazását, melyek a municípium területén tevékenykedő egyetem előtti oktatást, valamint a helyi közigazgatási hatóság keretén belül működő hivatásos művelődési intézmények tevékenységét illetik, hatékonyságuk fokozása céljából;
-  Az intézkedések azokra az ügyekre vonatkoznak, melyek esetenkénti megoldása a helyhatóság részéről azonnali és közvetlen beavatkozást igényel, a 2001/215 - ös számú helyi közigazgatási törvény által megfogalmazott hatáskörön belül, szem előtt tartva azon sajátos, kiegészítő központi rendelkezéseket, melyek Sepsiszentgyörgy Municípium Tanácsa alárendeltségébe tartozó tanintézmények, illetve művelődési intézmények tevékenységét szabályozzák;
-  Követi és támogatja az alárendelt művelődési intézmények vezetőinek menedzseri tevékenységét, melyek bizonyos, a menedzseri szerződés keretén belül évenként felvállalt minimális művelődési tevékenységek, programok és akciótervek megvalósítását illetik;
-  Előkészíti azon határozattervezeteket melyek a művelődési intézmények vezetőinek évenkénti menedzseri tevékenységét illeti, a 2008/189-es számú Sürgősségi Kormányrendeletnek megfelelően;
-  Esetenként összeállítja és előterjeszti láttamozás, illetve jóváhagyás céljából a hivatásos művelődési intézmény menedzseri pályázat elvárásainak  tervezetét, a 2008/189-es számú Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak megfelelően;
-  Követi a minősített műemlék épületek használatát, karbantartását és megőrzését;  esetenként tájékoztatja a municípium Polgármesterét a vonatkozó törvényes rendelkezéseknek megfelelő intézkedés meghozatala érdekében;
-  Biztosítja a Municípium Polgármesterének képviseletét a tanintézmények vezetőtanácsainak munkálatai folyamán, a 2012/1008-as számú polgármesteri rendelet alapján;
-  Részt vesz Kovászna megye Prefektusa által irányított, tanügyi egységek védelmét biztosító megyei csoport munkálatain;
-  Esetenként részt vesz Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának, illetve ennek keretében működő Kultúra -, tudomány -, és tanügyi szakbizottság munkálatain az előterjesztett határozati javaslatok fenntartása céljából;
-  Végrehajtja a Sepsiszentgyörgy Municípium alpolgármestere, jegyzője, illetve polgármestere által, esetenként megszabott feladatokat a vonatkozó hivatalos előírásoknak megfelelően;
 


Utolsó módosítás: 2014-01-21    

Oldal megjelenítése: 6259


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Székelyföld Kulturális Fővárosa

A programról
Zene
Irodalom
Színház
Vizuális művészetek
Ösztöndíjak
Alkotói pályázatok
Játék
Sajtó
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Közigazgatási átláthatóság
Pályázatok
Álláshirdetések
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2019 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem